Disclaimer:

De volgende disclaimer heeft betrekking op het gebruik van makkelijk-fit en eventuele inhoud die daarop wordt verstrekt. Het is belangrijk op te merken dat de website en de verstrekte informatie niet bedoeld zijn als financieel advies. En ook niet als medisch advies. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website of vertrouwt op de verstrekte informatie.

  1. Algemeen De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.
  2. Geen financieel advies De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot artikelen, nieuwsberichten, analyses, grafieken en andere informatie, is niet bedoeld als financieel advies. De verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een aanbeveling, uitnodiging, aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van effecten, financiële producten of investeringen van welke aard dan ook. U moet altijd uw eigen onafhankelijke professionele advies inwinnen voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie op deze website.
  3. Risico’s en verantwoordelijkheid Het handelen in financiële markten en beleggen brengt intrinsieke risico’s met zich mee. U dient zich bewust te zijn van de risico’s en uw eigen due diligence uit te voeren voordat u financiële beslissingen neemt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.
  4. Onafhankelijkheid De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en betekenen niet dat wij de inhoud van deze websites onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de websites van derden en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van deze websites.
  5. Actualiteit en wijzigingen De informatie op deze website kan verouderd raken of fouten bevatten. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. We zijn niet verplicht om verouderde informatie bij te werken of onjuistheden te corrigeren.
  6. Raadpleeg een professional Het is belangrijk om te benadrukken dat de verstrekte informatie op deze website geen substituut is voor professioneel financieel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde financieel adviseur voordat u financiële beslissingen neemt.
  7. Raadpleeg een professional wanneer het gaat om medische vragen. Dit omvat onder andere diëten en dergelijke. Ook het uitoefenen van oefeningen die op deze website staan vermeld is op eigen risico.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden en beperkingen die hierin zijn uiteengezet. Als u het niet eens bent met deze disclaimer, dient u deze website niet te gebruiken.